Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2014

paramaribo
3998 7715 390

February 28 2014

paramaribo
1317 4efc 390
paramaribo
nie chciałem niczego prócz prawdziwej miłości
— Anthony Hamilton -" Comin' From Where I'm From "
Reposted bybgirlkinufakogut
paramaribo
1239 d403 390
Reposted byalbognijjestemdebilemtoniewszystkokinufamaybemebutterfly94bansheRedPennymyrtilleimhappytitakoszmarek
paramaribo
za Tobą pójdę nawet w ogień
w wodę, jeśli chcesz
— Unieverse-"W perły zmienić deszcz"
Reposted byinsidemyhell insidemyhell
paramaribo
1143 fbd3 390
Reposted byzatopionawmarzeniachfallenangel69maybemesmocza-mucha
paramaribo
to Ty zrobiłaś pierwszy gest
to Ty wiedziałaś, czego chcę
— Unieverse-"W perły zmienić deszcz"
Reposted byimtiredoflovingwithnobodybgirlmaybemewiks

February 21 2014

paramaribo
6974 648e 390
paramaribo
wiele razy byłe sam
— Universe-"Jestem obok Ciebie"

February 09 2014

paramaribo
0672 1ef6 390
Reposted bybeginagain beginagain
paramaribo
za każdym razem kiedy jestem obok ciebie,czuję, coś jakby wieczność...
— Gine Rene-"U must be"
paramaribo
0621 69be 390
paramaribo
cały ten czas, kiedy szukalam kogos takiego jak ty
— Gine Rene-"U must be"
Reposted byprettylitlleliarcoolstorybro23banshekikscarmeloooove

February 08 2014

paramaribo
1303 187f 390
Reposted bybetterthansorrowropuchamatusszwiebelmannmacielsonatorbanshemaybemethefirstdropbetterthanliesdotknijsamovolkathe-new-beyoncekurzfingerbudasmikanweakness
paramaribo
kiedy bliskość nas rani aż tak,
dawno minął już czas na żal.
— Patrycja Markowska feat. Artur Gadowski-"Ocean"
Reposted bybanshe banshe
paramaribo
1265 6702 390
paramaribo
Czemu pamięć dalej ma twój smak?
— Patrycja Markowska feat. Artur Gadowski-"Ocean"
Reposted bypureevilthelittleprince

February 05 2014

paramaribo
5698 cdc1 390
Reposted byoktawkaToshi
paramaribo
i razem po prostu się uzupełniamy
— Gine Rene-"U must be"
Reposted by9minutowamaybemeamfibijnezimna-zupaessperer
paramaribo
5663 e1ef 390
Reposted byDreamInMyPocket DreamInMyPocket
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl